Avem un singur Pământ! Implică-te în protejarea planetei!

Ziua Mediului – Viitor pentru studenti

Ziua Mondială a Mediului este marcată, în fiecare an, la 5 iunie, începând cu anul 1973.  În urmă cu 50 de ani, la 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție care desemnează 5 iunie drept Ziua Mondială a mediului înconjurător și prin care îndeamnă guvernele și organizațiile să întreprindă în această zi (și nu numai!) activități prin care să reafirme preocuparea lor pentru protejarea mediului. La aceeași dată, Adunarea Generală a ONU a adoptat și o rezoluție care a dus la crearea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

Astfel, începând cu 1973, în întreaga lume se desfășoară în această zi activități ce urmăresc să crească nivelul de conștientizare cu privire la necesitatea protejării mediului și cum poate fiecare dintre noi să se implice în conservarea naturii.

În 2022 se împlinesc și 50 de ani de la prima Conferință a Națiunilor Unite asupra Mediului (Conferința de la Stockholm), care a condus la crearea UNEP și desemnarea acestei zile drept Ziua Mediului. Astfel, în acest an se reiterează mottoul Conferinței din 1972, tema centrală a Zilei Mondiale a Mediului 2022 fiind #OnlyOneEarth (Avem un singur Pământ).

Cu acest prilej, Organizația de mediu WWF (World Wide Fund for Nature) România a lansat un Ghid de acțiuni sustenabile ce include 50 de sfaturi simple și ușor de aplicat pentru a adopta un mod de viață sustenabil, în armonie cu natura. În document se regăsesc sfaturi precum:

– conservă energia electrică;

– redu consumul de apă de la baie și folosește cu înțelepciune sursele de apă aflate la dispoziția ta;

– renunță la hârtie;

– reciclează ori de câte ori este posibil;

– redu risipa alimentară (cumpără doar cât mănânci și aprovizionează-te cu produse sustenabile);

– renunță la produsele de unică folosință și folosește produse reutilizabile.

Și tu poți să contribui la conservarea mediului înconjurător și la asigurarea unui ecosistem sănătos pentru tine și generațiile următoare. Fiecare gest pe care îl facem, fie că reutilizăm un produs, stingem lumina când ieșim din cameră sau folosim produse prietenoase cu natura atunci când facem curățenie este un pas înainte pentru inversarea degradării ecosistemelor și combaterea schimbărilor climatice. Implicarea noastră, a tuturor CONTează!

Informarea tuturor părților implicate în proiectul Viitor pentru studenți! cu privire la consecințele schimbărilor climatice, pierderea biodiversității, sustenabilitate și măsurile pentru durabilitatea mediului este unul dintre obiectivele avute în vedere în activitățile derulate prin proiect. Prin practica derulată în cadrul proiectului sunt create oportunități de învățare pentru studenții implicați în proiect cu privire la noțiuni precum raportarea nefinanciară (raportarea cu privire la aspectele sociale, de mediu și guvernanță și modul în care acestea sunt integrate în activitatea societății în care își desfășoară practica), ce înseamnă activități sustenabile, dedicate protejării mediului înconjurător, contribuind, astfel, la o schimbare de mentalitate în ceea ce privește avantajele tranziției verzi pentru economie, pentru societate.

***

Proiectul Viitor pentru studenți! susține și promovează temele secundare de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățirea  accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și a principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Activitățile proiectului au în vedere respectarea principiului nediscriminării, promovând egalitatea de șanse și egalitatea de gen, accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile derulate prin proiect. Totodată, proiectul are în vedere și atenuarea consecințelor schimbărilor demografice susținând menținerea forței de muncă calificate în zona în care studenții implicați în proiect își au domiciliul sau în alte orașe care oferă oportunități de dezvoltare profesională din România. Pe parcursul implementării proiectului, activitățile derulate vizează conștientizarea în rândul părților implicate în proiect (studenți, tutori de practică, cadre universitare) a importanței acestor teme pentru dezvoltarea economică și socială și promovarea de acțiuni menite să contribuie la atenuarea acestor aspecte.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de întreprinderi simulate și programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.