Educația financiară, importantă în formarea noilor generații

Educatie financiara – Viitor pentru studenti

Astăzi, 17 noiembrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Studenților, studenți înscriși la programe de studii în domeniul financiar-contabil la Universitatea „Spiru Haret”, respectiv Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București încep practica în cadrul proiectului Viitor pentru studenți!.

Studenții vor învăța de la profesioniști cum să utilizeze în cazuri concrete, reale, noțiunile acumulate în facultate, vor învăța să se adapteze fluxului de lucru din firme autorizate să desfășoare servicii financiar-contabile. Practica la astfel de firme îi va ajuta să-și dezvolte gândirea analitică și capacitatea de a interpreta, de a sintetiza și de a evalua rezultatele muncii lor și a echipei din care fac parte. Își vor completa astfel educația financiară cu experiența practică, atât de utilă în formarea noilor profesioniști.

Educația financiară este importantă în formarea noilor generații, fapt recunoscut și printr-un recent act normativ, prin care noțiuni din domeniile financiar, antreprenorial și juridic vor fi predate elevilor din învățământul preuniversitar începând cu anul școlar viitor. Legea nr. 273/2021 completează  articolul 68 alineatul (1) din Legea educației naționale, astfel:

„Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului:

a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;

b) competențe de comunicare în limbi străine;

c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;

d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;

e) competențe sociale și civice;

f) competențe antreprenoriale, financiare și juridice;

g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;

h) competența de a învăța să înveți.”

Prin participarea la activitățile prevăzute în proiectul Viitor pentru studenți!, studenții vor integra teoria în task-urile pe care le presupune un job propriu-zis, își vor dezvolta competențele de comunicare, antreprenoriale și financiare, fiind astfel mai bine pregătiți pentru integrarea pe piața muncii. Ei vor avea ocazia de a urma și programe de consiliere și orientare în carieră, prevăzute în proiect, în urma cărora vor avea o imagine mai clară asupra jobului potrivit și a direcției în care va evolua cariera lor.

Înscrie-te în proiect și oferă-ți șansa de a da START carierei tale! Te așteaptă premii, o experiență inedită și o echipă dedicată care te va susține!

Scrie-ne la adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro sau completează formularul de preînscriere disponibil pe site-ul nostru.

 

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul Viitor pentru studenți! este derulat de CECCAR, în parteneriat cu Avisso Consulting Services și Asociația Societatea Română de Protecția Mediului și cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.