#SaveOurPlanet! Și tu poți contribui la protejarea mediului!

Reciclare Protejeaza mediul – Viitor pentru studenti

În 1879, Thomas Edison făcea pași importanți în domeniul iluminării electrice, construind prima sa lampă electrică cu incandescență de înaltă rezistență (becul cu incandescență). Energia electrică a fost și este importantă pentru evoluția noastră, ca societate, pentru confortul nostru, activitățile noastre de zi cu zi sunt „alimentate” de energia electrică. Trebuie să fim conștienți că această resursă nu este inepuizabilă și că sunt necesare acțiuni pentru conservarea energiei.

Ziua Economisirii Energiei Electrice, celebrată la nivel mondial la 10 ianuarie, pune accentul pe necesitatea utilizării eficiente a resurselor și evitarea, pe cât posibil, a consumului de curent electric în exces, fie că vorbim despre lumina uitată aprinsă acasă sau despre încărcătorul de laptop lăsat în priză la birou.

Și tu poți contribui la protejarea mediului! Gesturile mărunte CONTează pentru protejarea planetei noastre și utilizarea eficientă a resurselor ei. Iată cum:

–  stinge lumina și scoate din priză electronicele sau aparatele electrocasnice atunci când nu le folosești;

–  înlocuiește becurile cu incandescență sau cu halogen cu becuri ce consumă mai puțin. Un bec cu LED are o durată de viață de circa 20 de ani și te ajută să economisești până la 60 lei/an, dacă îl folosești în detrimentul celui clasic.

– evită risipa alimentară (atunci când aruncăm la gunoi alimentele, nu aruncăm doar mâncare, ci și toate resursele care au fost folosite pentru a produce acele alimente. De la sol, materie primă, apă, energie electrică, transportul până la magazin și prepararea mâncării, acest proces are impact asupra mediului);

– spală rufele sau vasele atunci când mașina este plină. Asigură-te că întotdeauna mașina de spălat este plină. Astfel reduci și consumul de energie electrică, și consumul de apă.

***

Proiectul Viitor pentru studenți! susține și promovează temele secundare de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățirea  accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și a principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Activitățile proiectului au în vedere respectarea principiului nediscriminării, promovând egalitatea de șanse și egalitatea de gen, accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile derulate prin proiect. Totodată, proiectul are în vedere și atenuarea consecințelor schimbărilor demografice susținând menținerea forței de muncă calificate în zona în care studenții implicați în proiect își au domiciliul sau în alte orașe care oferă oportunități de dezvoltare profesională din România. Pe parcursul implementării proiectului, activitățile derulate vizează conștientizarea în rândul părților implicate în proiect (studenți, tutori de practică, cadre universitare) a importanței acestor teme pentru dezvoltarea economică și socială și promovarea de acțiuni menite să contribuie la atenuarea acestor aspecte.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de întreprinderi simulate și programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.