Header Viitor pentru studenti – pentru site v2

Te ajutăm să fii#PregătitPentruViitor!

Devino un profesionist!

Te ajutăm să fii

#PregătitPentruViitor!

Devino un profesionist!

Ești student la un program de studii de licență sau masterat în domeniul economic?

Ți se pare interesant să faci parte din proiectul nostru? 

Scanează QR-CODE-ul sau accesează-l prin click pentru înregistrare!

Buton-social-media-site-Viitor-pentru-studenti v2

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al
formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Contract nr. 20951/11.09.2020

Beneficiar: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Skip to content