Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este de facilitare a participării a minimum 325 de studenți la stagii de practică inovative, cu accent pe SNC și SNCDI, ca urmare a continuării și consolidării parteneriatelor deja existente, dar și prin crearea unor noi parteneriate sociale performante între mediul academic și sectorul privat, cu scopul dobândirii și dezvoltării cunoștințelor practice, a abilităților și a aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru susținerea gradului de ocupare în rândul studenților.

Zone de implementare
 • Sud-Vest Oltenia -> Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
 • Sud-Muntenia -> Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu, Călărași, Teleorman, Brăila;
 • Centru -> Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu;
 • Nord-Est -> Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău;
 • Sud-Est -> Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea;
 • Vest -> Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;
 • Nord-Vest -> Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor.
Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1. Susținerea, crearea și dezvoltarea unui parteneriat social performant și puternic, prin facilitarea și creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a relației dintre organizatorii și partenerii de practică, prin continuarea, consolidarea, dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor parteneriate existente, dar și prin formarea unor noi parteneriate, dar și prin conceperea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de informatic bidirecțional între mediul privat și mediul academic.

OS 2. Creșterea ratei de participare a 325 de studenți la programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică inovative, profesioniste și performante), în vederea creșterii ratei de ocupare, prin diferite măsuri de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățire a accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv prin îmbunătățirea orientării profesionale prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională și orientare profesională, cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale relevante pieței muncii și prin programe de întreprinderi simulate cu accent pe SNC/SNCDI, pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Activități în cadrul proiectului, desfășurate de cei trei parteneri
 • Activitatea 1. Activitate transversală - Managementul și coordonarea proiectului (inclusiv achiziții)
 • Activitatea 2. Implementarea activităților necesare facilitării tranziției de la educație la un loc de muncă pentru studenți (ISCED 5-7)
 • Activitatea 3. Activitate transversală - Informarea și publicitatea proiectului
Criterii de eligibilitate selecție grup-țintă

Cine poate face parte din grupul-țintă?

 • Este student de nivel ISCED 5 / 6 / 7 la Universitatea Transilvania din Brașov și/sau Academia de Studii Economice din București și/sau Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și/sau alte universități;
 • Să fie înscris la următoarele specializări: IMIT - Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau IMAPA - Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism și/sau CIG - Contabilitate și informatică de gestiune și/sau MG - Management și/sau MK– Marketing și/sau alte specializări;
 • Are domiciliul/reședința într-una dintre regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru;
 • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU 6.13, la momentul înscrierii.
Structura grupului-țintă

Număr de persoane formate – 325, dintre care:

 • Minimum 8 persoane să provină din cadrul Universității Transilvania din Brașov;
 • Minimum 33 persoane să provină din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Minimum 65 persoane să provină din cadrul Academiei de Studii Economice din București;
 • Minimum 163 de persoane din GT (50,15%) vor proveni din programe pentru studiile universitare de licență la nivel ISCED 6 (de la trei la patru ani sau mai mult de 4 ani.
Ce asigură proiectul?
 • Elaborarea unui anunț de înscriere a persoanelor eligibile în grupul-țintă al proiectului;
 • 325 de persoane identificate, selectate, evaluate, recrutare și înscrise;
 • Dezvoltarea și încheierea unui acord de parteneriat cu o organizație relevantă pentru protejarea mediului înconjurător și dezvoltare durabilă;
 • Dezvoltarea și încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate specializată pentru combaterea discriminării și asigurarea egalității de șanse;
 • Un sistem informatic bidirecțional între mediul privat și mediul academic dezvoltat și implementat;
 • 325 de persoane din GT care vor trece prin programe de învățare la locul de muncă;
 • Minimum 325 de persoane din GT care vor participa la programul de consiliere și orientare profesională.
Skip to content