Logo-CECCAR-300×300-v3

Beneficiar:

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

 • Înființat în 1921, prin Decret Regal, CECCAR este organismul profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă în România;
 • CECCAR este singurul organism profesional din țara noastră care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat;
 • Peste 40.000 de membri – experți contabili, contabili autorizați, societăți de contabilitate, societăți de expertiză contabilă;
 • În calitate de furnizor de formare profesională în domeniul financiar-contabil, CECCAR dezvoltă permanent atât programe de educație inițială – pentru cei care se pregătesc să devină experți contabili și contabili autorizați, precum și programe de dezvoltare profesională continuă pentru membrii săi;
 • CECCAR deține protocoale cu mai multe universități și un portofoliu de lectori/tutori de înaltă expertiză, având la activ sute de ore de tutoring și formare teoretică și practică;
 • Organismul profesional își dezvoltă permanent relații de colaborare cu instituțiile și autoritățile de reglementare, astfel încât să contribuie la dezvoltarea economiei naționale, în interes public.
 • CECCAR este membru al celor mai importante organizații profesionale de profil de la nivel mondial – IFAC (International Federation of Accountants); și european – Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation);
 • Membri ai CECCAR activează în structurile de conducere ale unor organizații relevante la nivel european și mondial, în domeniul contabil-fiscal, organizații care au drept scop promovarea profesiei contabile.
srpm

Partener:

Asociația Societatea Română de Protecția Mediului

 • Este o ONG, o asociație, persoană juridică de drept privat, în conformitate cu OG nr. 26/2000, care are calitatea în prezentul proiect de angajator;
 • Are o experiență de peste 12 luni în activități de formare, programe de învățare la locul de muncă;
 • Este autorizat ca furnizor de FPC în competențe antreprenoriale și în lucrător în comerț. SRPM are și 2 proiecte în implementare pe stagii de practică (POCU) în calitate de partener;
 • Astfel, SRPM, prin experiența relevantă, contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de rezultat și de realizare solicitați prin prezentul apel de proiect.
avisso

Partener:

AVISSO CONSULTING SERVICES SRL

 • Grupul de firme AVISSO a fost înființat în anul 2006 în Iași (nord-estul României), are birouri în Iași și București și clienți în toate orașele mari ale țării, precum și în Spania, Ungaria, Franța sau Republica Moldova;
 • Oferim servicii de consultanță în afaceri, sprijin și consultanță în atragerea de finanțări, dezvoltarea de proiecte de investiții cu fonduri nerambursabile (europene, norvegiene, elvețiene, naționale), consultanță în domeniul achizițiilor publice (atât pentru autorități contractante, cât și pentru ofertanți), servicii financiare și de contabilitate, servicii de audit;
 • Suntem o companie acreditată de BERD, suntem parteneri ai Academiei Române;
 • Suntem membri ai board-ului UGIR (Uniunea Generală a Industriașilor din România) și coordonăm activitatea acesteia în regiunea Nord-Est. Reprezentăm UGIR în grupurile de lucru permanente cu mediul de afaceri create de ministerele: Economiei; Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului; Finanțelor; Energiei.
Skip to content