Concursul Premiem performanța! Află dacă ai câștigat!

Stire site publicare rezultate practica – Viitor pentru studenti

Am publicat pe site-ul nostru, în secțiunea dedicată concursurilor pentru studenții din grupul-țintă al proiectului Viitor pentru studenți!, rezultatele competiției Premiem performanța!, ce recompensează cele mai bune rezultate obținute în practica derulată prin proiect, pentru studenții al căror stagiu de practică a fost coordonat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Valoarea premiilor acordate în cadrul acestei competiții este de 1.500 lei/student. La nivelul proiectului sunt prevăzute, în total, 130 de premii pentru practică. CECCAR, în calitate de beneficiar, va acorda 62 de premii pentru studenții pe care i-a recrutat.

Premiile se acordă individual, o singură dată. Acordarea premiilor se va face în baza contractului de acordare a premiului. Așadar, dacă te numeri printre câștigători, pentru a primi premiul, completează contractul de acordare a premiului (accesibil pe site-ul proiectului, în secțiunea Premiem performanța) și trimite-l, completat corect și semnat (olograf sau digital), la adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro.

Plata premiilor se va realiza în maximum 10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR, într-o singură tranșă, prin virament bancar în contul înscris pe cererea de înscriere la acest concurs/contractul de acordare a premiului, pentru fiecare participant declarat câștigător. Mai multe informații despre concurs sunt disponibile în regulamentul competiției.

Important! Studenții din grupul-țintă al proiectului al căror stagiu de practică a fost coordonat de partenerii Avisso Accounting Services și Asociația Societatea Română de Protecția Mediului se pot adresa acestora pentru a afla rezultatele acestui concurs.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.