Precizări privind acordarea premiilor în cadrul concursurilor organizate prin proiect

Important precizari premii – Viitor pentru studenti (2)

Referitor la concursurile organizate în cadrul proiectului Viitor pentru studenți!: concursul Premiem performanța, respectiv Te-ai angajat? Noi te premiem!, redăm, în cele ce urmează, câteva precizări.

Având în vedere că premiile în cadrul acestor concursuri sunt acordate din fonduri europene nerambursabile, rezultatele concursurilor vor fi considerate finale doar după validarea acestora de către Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Astfel, câștigătorii validați de OIR vor primi premiul în baza contractului de acordare a premiului semnat de ambele părți, în maximum 10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR, într-o singură tranșă, prin virament bancar. Plata efectivă a premiilor se poate realiza și în perioada de suspendare a proiectului (începând cu 8 decembrie, proiectul este suspendat pe o perioadă de 3 luni), dacă în această perioadă se va deconta de către OIR cererea de plată aferentă sumelor necesare pentru plata premiilor.

Rezultatele concursurilor Te-ai angajat? Noi te premiem! și pentru concursul dedicat practicii Premiem performanța (doar pentru studenții al căror stagiu a fost coordonat de CECCAR) sunt disponibile pe site-ul nostru, în rubrica dedicată.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.