Rezultate concurs Te-ai angajat? Noi te premiem! Premii pentru studenții care au devenit angajați!

Stire site Rezultate concurs angajabilitate – Viitor pentru studenti

Rezultatele concursului Te-ai angajat? Noi te premiem! sunt disponibile pe site-ul nostru, în rubrica dedicată concursurilor derulate prin proiect.

În cadrul acestui concurs, coordonat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, sunt prevăzute premii în valoare de 2.800 lei/student.

Premiile se acordă individual, o singură dată. Acordarea premiilor se face în baza contractului de acordare a premiului. Dacă te numeri printre câștigători, pentru a primi premiul, completează contractul de acordare a premiului (accesibil în secțiunea Premiem performanța) și trimite-l, completat corect și semnat (olograf sau digital), la adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro.

Plata premiilor se face, prin virament bancar, în contul înscris în Cererea de acordare a premiului/contractul de acordare a premiului, pentru fiecare participant declarat câștigător, în baza contractului de acordare a premiului semnat (olograf sau digital) de ambele părți, în maximum 10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR.

Mai multe informații despre această competiție sunt disponibile în regulamentul concursului.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.