Concursul Te-ai angajat? Noi te premiem! Ultima șansă să te înscrii!

Ultima sansa inscriere concurs angajare – Viitor pentru studenti

6 decembrie este termenul-limită până la care studenții implicați în proiectul Viitor pentru studenți! care s-au angajat în urma desfășurării stagiului de practică derulat prin proiect pot transmite documentele pentru a beneficia de premiul de 2.800 lei/student.

Reamintim că în cadrul proiectului se derulează concursul Te-ai angajat? Noi te premiem!, prin care sunt recompensați studenții care, în urma efectuării practicii organizate prin proiect, au obținut competențele cerute pe piața muncii și au devenit angajați.

Dacă faci parte din grupul-țintă al proiectului știi deja că te poți înscrie la acest concurs dacă, ulterior desfășurării practicii prin proiect, te-ai angajat (la firma unde ți-ai desfășurat practica sau la orice altă firmă). Poți participa la această competiție și dacă erai angajat/angajată anterior desfășurării stagiului de practică și ți-ai schimbat locul de muncă, după finalizarea stagiului. Te poți înscrie în concurs și în cazul în care lucrezi la aceeași firmă după ce ai terminat practica și ai fost avansat(ă) în cadrul acelei firme/organizații.

Pentru a te sprijini în obținerea unui job și pentru a face tranziția cu succes de la educație la piața muncii am dezvoltat și platforma JobSTART, unde poți găsi oferte de muncă potrivite pentru tine.

Informații referitoare la condițiile de eligibilitate, acordarea punctajelor, criteriile de departajare și documentele necesare înscrierii sunt disponibile în regulamentul concursului.

Documentele se depun la sediul CECCAR (Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București) până la 6 decembrie. Documentele se pot transmite și electronic, caz în care este nevoie să fie semnate cu semnătură digitală, la adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro.

Nu poți câștiga dacă nu participi!

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.