Cum îți poți dezvolta cariera: Stagii de practică, internship și trainee

cum-iti-poti-dezvolta-cariera-stagii-de-practica-internship-si-trainee-a8916

Implicarea în activități extracurriculare în timpul studiilor a devenit extrem de importantă pentru angajatori, fiind, de cele mai multe ori, un factor decisiv în selectarea candidaților pentru etapa următoare a procesului de recrutare, interviul. Pentru tinerii care sunt înscriși în programe de studii universitare de licență sau masterat astfel de activități pot consta în stagii de practică, internshipuri sau programe de trainee în cadrul unor companii ce își desfășoară activitatea în domeniul studiat.

Astfel de programe îți dau posibilitatea să îți completezi cunoștințele teoretice cu cele practice, să acumulezi experiență și să îți conturezi o imagine clară asupra direcției spre care vrei să-ți îndrepți viitoarea ta carieră. Mulți însă nu cunosc care sunt diferențele dintre aceste programe și ce oportunități de carieră oferă fiecare. Ne-am gândit să ți le prezentăm pe scurt și astfel să faci alegerile potrivite pentru tine.

În Career Guide - Graduate & Internship 2020, publicat pe hipo.ro, sunt redate câteva dintre caracteristicile acestor programe.

Internshipurile se adresează studenților, masteranzilor, precum și proaspeților absolvenți. Companiile și ONG-urile care organizează astfel de programe recrutează interni în urma unui proces complex ce poate include unul sau mai multe interviuri și teste de abilități și competențe. Internshipurile se desfășoară, de regulă, între 2 și 6 luni, media fiind de 3 luni. Programul este full-time, de cele mai multe ori, însă este unul flexibil. Experiența în domeniu nu este necesară, totuși, activități precum voluntariatul pot conta în procesul de selecție. Aceste programe sunt, de cele mai multe ori, plătite și se pot desfășura la nivel local, național sau chiar internațional.

Programele de trainee sunt organizate exclusiv de companii și vizează atât studenții și absolvenții, cât și propriii angajați. Programul este full-time, iar în ceea ce privește beneficiile salariale este bine de știut că în unele cazuri remunerația poate fi superioară salariului corespunzător unei poziții de entry level. Durata acestor programe depinde de fiecare companie în parte (poate fi de un an-doi), iar procesul de recrutare este unul riguros, fiind necesară experiență în domeniu.

Stagiile de practică (practica) se adresează studenților și masteranzilor încadrați în ciclul de studii superioare de licență/master. Acestea sunt o disciplină obligatorie a programelor de studii universitare și se desfășoară în cadrul unor companii ce au ca obiect de activitate domeniul de studiu ales, în baza unui portofoliu de practică întocmit de instituția de învățământ a practicantului. La finalul acestei perioade, studentul este evaluat. Nu sunt remunerate, sunt exclusiv part-time (pentru a permite studenților să participe la cursuri), iar durata acestora este stabilită de instituția de învățământ superior. Evaluarea studenților constă într-o fișă de observare, unde tutorele de practică (cel care coordonează activitatea studentului la firma respectivă) notează punctele forte ale studentului, precum și aspectele pe care trebuie să insiste în pregătirea sa teoretică și practică.

Dacă ești în căutarea unui stagiu de practică altfel, proiectul Viitor pentru studenți! te sprijină facilitându-ți conexiunea cu firme ce performează în domeniul tău de specializare. Dacă ești student(ă) la specializările Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, la o instituție de învățământ superior din România, te poți înscrie în proiect. Îți vei desfășura practica la firme de renume, unde vei învăța procesele unui business, cum se elaborează o strategie de succes și vei contribui la realizarea proiectelor organizației. Te vei forma în cultura organizațională a firmei respective și vei avea astfel o viziune clară asupra drumului pe care vrei să-l parcurgi în viitoarea ta carieră. Nu în ultimul rând, îți oferim posibilitatea de a te angaja la firma unde îți vei desfășura practica. În plus, îți oferim și posibilitatea de a-ți contura profilul profesional prin cursuri de orientare și consiliere în carieră, unde vom încerca, împreună, să identificăm ce poziții s-ar potrivi cel mai bine aptitudinilor tale, te vom ajuta să-ți redactezi CV-ul și îți vom da ponturi despre cum ar trebui să te prezinți la un interviu de angajare.

În proiect sunt incluse și programe de întreprinderi simulate unde cei înscriși au șansa să-și dezvolte competențele antreprenoriale, să-și asume diverse roluri într-o organizație și să ia decizii strategice pentru toate departamentele businessului lor pentru a-i asigura succesul.

Înscrie-te în proiectul Viitor pentru studenți! Te așteaptă premii, o experiență inedită și o echipă dedicată care te va susține!

Scrie-ne la adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro sau completează formularul de preînscriere disponibil pe site-ul proiectului www.viitor-pentru-studenti.ceccar.ro.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de întreprinderi simulate și programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 18 luni – începând cu  septembrie 2020, până în martie 2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)