Te-ai angajat? Noi te premiem! Concursul continuă! Înscrie-te și tu!

Articol termen competitie angajare – Viitor pentru studenti

Am prelungit perioada de înscriere la concursul dedicat studenților care au obținut un loc de muncă ulterior implicării în activitățile prevăzute în proiectul Viitor pentru studenți!.

Te poți înscrie la concursul Te-ai angajat? Noi te premiem!  până la 31 august 2022.

Sunt premiați studenții care au obținut primul lor job (sau și-au schimbat locul de muncă deținut anterior implicării în proiect) în urma desfășurării practicii din timpul facultății/masterului prin proiectul Viitor pentru studenți!.

Concursul este coordonat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și are alocate 127 de premii în valoare de 2.800 lei fiecare. Astfel, vor fi recompensați 127 de studenți implicați în proiect care au devenit angajați.

Te poți înscrie la acest concurs dacă ulterior desfășurării practicii prin proiect te-ai angajat (la firma unde ți-ai desfășurat practica sau la orice altă firmă). Poți participa la această competiție și dacă erai angajat/angajată anterior desfășurării stagiului de practică și ți-ai schimbat locul de muncă, după finalizarea stagiului. Te poți înscrie în concurs și în cazul în care lucrezi la aceeași firmă după ce ai terminat practica și ai fost avansat(ă) într-o funcție superioară în cadrul acelei firme/organizații.

Sunt eligibili pentru înscrierea în acest concurs studenții înscriși în grupul-țintă al proiectului care au finalizat stagiul de practică organizat prin proiect și care au încheiat, ulterior stagiului de practică, un contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată, cu o normă de minimum 3 ore/zi. De asemenea, sunt eligibili și studenții înscriși în proiect care au înființat o PFA/ Întreprindere individuală (II) sau Întreprindere familială (IF) după finalizarea stagiului de practică.

Îți reamintim că pentru a te înscrie la acest concurs îți sunt necesare: cererea de acordare premiu (completată și semnată); documentele doveditoare ce atestă calitatea de angajat (copie contract individual de muncă, extras REVISAL, fișa de post, copie certificat PFA/ Întreprindere individuală/ familială, însoțită de extras ONRC în original la data cererii); o copie a cărții de identitate (CI); extras de cont.

Toate aceste documente se depun la sediul CECCAR până la 31 august 2022 inclusiv. Documentele se pot transmite și electronic, caz în care este nevoie să fie semnate cu semnătură digitală, la adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro.

Nu uita că un criteriu de departajare a concurenților este activitatea acestora pe www.jobstart.ceccar.ro, platforma de intermediere a locurilor de muncă dedicată exclusiv studenților implicați în proiect – publicarea CV-ului pe platformă și completarea testului Holland. Testul este disponibil în secțiunea Ce carieră ți se potrivește, unde găsești și alte informații referitoare la cum te poate ajuta.

Mai multe informații despre concurs găsești pe site-ul nostru, secțiunea Premiem performanța.

Despre proiect:

Proiectul Viitor pentru studenți! asigură stagii de practică pentru studenți înscriși la programe de studii precum Contabilitate și informatică de gestiune, Inginerie și Management în Industria Turismului și/sau Inginerie și Management în Alimentație publică și Agroturism; Management și/sau Marketing; și/sau alte specializări, cu domiciliul în regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 325 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 5-7), prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În proiect sunt incluse, totodată, programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect, precum și premii pentru studenții care obțin cele mai bune rezultate.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.